За видачу дозволів на експорт або імпорт товарів подвійного використання у Республіці Польща відповідає Міністерство інфраструктури і розвитку (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju). Дозвіл на торгівлю товарами подвійного призначення можна отримати після виконання вимог, викладених у Законі від 29.11.2000 року “Про зовнішню торгівлю товарами, технологіями і послугами, що мають стратегічне значення для національної безпеки, а також для підтримки міжнародного миру і безпеки” (Оригінальна назва: “O obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”). Заявником може бути будь-яка юридична особа, що має головний офіс на території Республіки Польща.

Типи польських дозволів для суб’єктів міжнародних передач товарів:

 • разовий — дозвіл надається одному заявнику щодо одного кінцевого користувача і поширюється на один або декілька товарів;
 • генеральний – дозвіл надається заявнику на певний тип або категорію товарів.

Порядок оформлення дозволу на вивезення з Польщі товарів подвійного використання

В якості підстави для отримання дозволу, заявник (уповноважений представник юридичної особи) повинен надати:

 • проект контракту або чинний договір;
 • імпортний сертифікат або заяву кінцевого користувача для експорту (якщо йдеться про передачу товарів подвійного призначення в межах ЄС).

Тож, для започаткування процедури оформлення дозволу на експорт товарів подвійного використання, принаймні необхідно мати відповідний контракт з кінцевим користувачем – (юридичною особою) нерезидентом Польщі.

Зразок заявки для вивезення предметів стратегічного значення є на сайті biznes.gov.pl. Стандартна заявка повинна містити наступну інформацію:

 • найменування заявника, у тому числі юридичну адресу на території Республіки Польща;
 • податковий ідентифікаційний номер (NIP) заявника;
 • види та обсяги господарської діяльності, що здійснюється заявником;
 • зазначення організації та її юридичної адреси, яка є діловим партнером заявника и\или кінцевим отримувачем товарів, включно з ПІБ керівників, та їх ролі у цій угоді;
 • ідентифікацію предметів стратегічної важливості, що підлягають експорту, у тому числі їх вартість, кількість і контрольний номер, як це зазначено в правилах, виданих відповідно до ст. 6а розділу 3 та в додатках до Правил №428/2009.

До того ж необхідно вказати інформацію про призначення товарів стратегічної важливості, які планується продавати кінцевому користувачі:

 • плани використання кінцевим користувачем товарів стратегічної важливості;
 • країну кінцевого призначення;
 • заяву про те, що заявник зробить усі необхідні кроки для забезпечення того, щоб товари стратегічної важливості, які експортуються, досягли кінцевого користувача;
 • позначення країни походження предметів стратегічного значення;
 • найменування держави-члена Європейського Союзу, в якій знаходиться або буде знаходитись товар подвійного використання;
 • позначення держави-члена Європейського Союзу, в якій буде подана митна декларація або реекспортна декларація товару подвійного використання.

До заповненої форми додається угода з додатками до неї, а також другий комплект документів польською мовою, виконаний присяжним перекладачем. Документи скеровуються до Департаменту торгівлі чутливими товарами і технічної безпеки і Департаменту експортного контролю. Рішення про надання дозволу або відмову, як правило, приймається протягом одного календарного місяця, а плата за оформлення дозволу відсутня.

До речі, Міністром фінансів Польщі 25 червня 2013 року видано Постанову про перелік митних постів, через які може здійснюватися експорт, імпорт і транзит предметів стратегічного значення (в залежності від коду товару обирається відповідний митний пост). Оригінальна назва постанови: “W sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym”.